Dotacje


Tekst alternatywny


Oczyszczacz powietrza został przekazany przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w ramach realizacji projektu zintegorwanego LIFE pod nazwą "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.Tekst alternatywny