Cennik

(obowiązuje od 01.01.2021r. - 31.12.2021r. )Pobyt dziecka do lat 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18.

Wpisowe:Pierwszy rok pobytu dziecka - 350,00 zł.

Kolejny rok kontynuacji - 200,00 zł.

Wpisowe płatne gotówką przy podpisaniu umowy.Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne( ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, krem przeciw odparzeniom, naczynia, nocnik itp.),materiały plastyczne.W przypadku rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Czesne miesięczne:do 10 godz dziennie - 1150,00 zł.
(czesne pomniejszane będzie o przyznane dotacje na rok 2021).

Czesne po odjęciu dotacji wynosi około 730,00 zł/mc.

Cennik godzinowy:Każda rozpoczęta godzina po zakończeniu pracy żłobka - 20,00 zł.

1 godzina pojedyncza opieki (weekend) - 30,00 zł.

Ulgi (nie łączą się) przyznane przez żłobek Bajkowy Świat Malucha


(obowiązują od 1.01.2021 -31.12.2021)

1. Gdy do żłobka uczęszcza rodzeństwo, czesne dla drugiego dziecka pomniejszone jest o 100,00 zł/mc

2. Dla rodzeństwa dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka czesne pomniejszone jest o 100,00 zł/mc

3. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny czesne pomniejszone jest o 100,00 zł/mc

4. W okresie wakacji możliwa jest przerwa na okres 1 mc urlopowanie, kiedy dziecko nie uczęszcza do Placówki przez 1 mc ( lipiec lub sierpień) nie traci miejsca w Placówce i nie ponosi odpłatności za ten mc (taka możliwość istnieje na pisemny wniosek rodzica złożony do 30 maja danego roku). Po terminie wnioski nie będą przyjmowane.

WyżywieniePosiłki w żłobku zapewnia firma cateringowa, która zajmuje się dostarczeniem pysznego i zdrowego cateringu do żłobków i przedszkoli, spełniająca wszelkie wymogi sanepidu.

Koszt wyżywienia całodziennego - 14,00 zł/dzień.

Koszt wyżywienia całodziennego (dieta) - 15,00 zł/dzień.

Istnieje możliwość korzystania z wybranych posiłków.

W naszym żłobku dzieci mają stale dostęp do wody pitnej.

Wpłat można dokonać gotówką w placówce lub na rachunek bankowy placówki.

mBank 49 1140 2004 0000 3202 7700 5193