Misją i celem naszego żłobka jest bycie placówką zapewniającą opiekę nad małymi dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.Pragniemy stworzyć dzieciom takie warunki, żeby czuły się u nas bezpieczne, swobodne i szczęśliwe, a rodzicom chcemy dać świadomość, że ich pociechy są pod fachową opieką. Jednym z podstawowych zadań żłobka jest usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fiziologicznych, jedzenia. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie.Dzieci w żłobku uczą się tolerancji i szacunku do ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody. Opiekunki posiadają pełne kwalifikacje, cechuje je kultura osobista oraz łatwośc w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi oraz z ich rodzicami co zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, a dzieci po wstępnej adaptacji czują się u nas jak w domu.


Bajkowy Świat Malucha

działa w budynku jednorodzinnym, który został zaprojektowany ze wszystkimi wymogami obowiązujące placówki tego typu. Spełnia wszelkie wymogi Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu.
Posiada wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych.
Placówka posiada dużą salę zabaw, salę przystosowaną do spożywania posiłków, salę do odpoczynku dzieci,taras do zabaw na świeżym powietrzu oraz miejsce do przechowywania wózków(wózkownia).

Zapewniamy swoim podopiecznym: • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18
 • indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
 • bogatą ofertę zajęć dydaktyczno-wychowawczych m.in:
  • - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  • - zajęcia tematyczne
  • - teatrzyki
  • - zajęcia kulinarne
  • - bajkoterapia
  • - muzykoterapia
  • - zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
  • - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci
  • - wspólna zabawa na świeżym powietrzu.

Naszym podopiecznym zapewniamy bezpieczny i radosny pobyt, troskliwą opiekę i wszechstronny rozwój.
Stwarzamy przyjazną atmosferę, pozwalającą dzieciom znieść rozstanie z rodzicami.