W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką złobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r wyłacznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem, 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce
(tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł lub 2,40 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie misata Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail:bz.umk@um.krakow.pl

Bajkowy Świat Malucha

działa w budynku jednorodzinnym, który został zaprojektowany ze wszystkimi wymogami obowiązujące placówki tego typu. Spełnia wszelkie wymogi Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu.
Posiada wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych.
Placówka posiada dużą salę zabaw, salę przystosowaną do spożywania posiłków, salę do odpoczynku dzieci,taras do zabaw na świeżym powietrzu oraz miejsce do przechowywania wózków(wózkownia).

Zapewniamy swoim podopiecznym: • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18
 • indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
 • bogatą ofertę zajęć dydaktyczno-wychowawczych m.in:
  • - zajęcia rytmiczno-muzyczne
  • - zajęcia tematyczne
  • - teatrzyki
  • - zajęcia kulinarne
  • - bajkoterapia
  • - muzykoterapia
  • - zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
  • - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci
  • - wspólna zabawa na świeżym powietrzu.

Naszym podopiecznym zapewniamy bezpieczny i radosny pobyt, troskliwą opiekę i wszechstronny rozwój.
Stwarzamy przyjazną atmosferę, pozwalającą dzieciom znieść rozstanie z rodzicami.